VETMEDIA

GIỚI THIỆU

     Thương hiệu Mạnh Việt Nam do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức, đã trở thành sự kiện thường niên được mong đợi dành cho các doanh nghiệp, hội tụ đầy đủ những doanh nhân, nhà quản lý của các doanh nghiệp uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

     “Thương hiệu Mạnh Việt Nam” được xây dựng nhằm phát huy vai trò tuyên truyền, biểu dương kịp thời những gương người tốt, việc tốt, những doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, hiệu quả, đóng góp tích cực cho nền kinh tế quốc gia, tăng cường mối quan hệ giữa cộng đồng các doanh nghiệp, tạo sân chơi giao lưu văn hóa và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời thúc đẩy và tạo môi trường kinh doanh phát triển phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế.

Play Video