VETMEDIA
LOGO20NAM

THE GUIDE AWARDS 2019 lần thứ 20

SỨC BẬT DU LỊCH VIỆT NAM - NHÌN TỪ NỖ LỰC CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN

 • Flamingo Đại Lải resort - Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Thành phần khách mời: Mời đại diện

0
Đại biểu
 • Lãnh đạo Bộ VHTT&DL, Bộ Thông tin & Truyền thông
 • Lãnh đạo Tổng Cục Du Lịch
 • Lãnh đạo các tỉnh/Thành phố
 • Lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các Hiệp hội Du lịch, lữ hành, hàng không, Spa,v.v…
 • Lãnh đạo các trường đại học, viện nghiên cứu; các chuyên gia du lịch
 • Các Doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch
 • Các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông
Chương trình The Guide Awards được tổ chức nhằm phát huy sức mạnh và vai trò của một cơ quan báo chí, tăng cường kết nối giữa những người làm du lịch, nghiên cứu du lịch, các nhà hoạch định chính sách và quản lý, phát triển du lịch. GS. Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh, "những vấn đề nóng bỏng, cần quan tâm của ngành du lịch được đặt ra và các doanh nghiệp du lịch, nhà quản lý du lịch và nhà hoạch định chiến lược du lịch sẽ có cơ hội ngồi lại với nhau để trao đổi, cùng hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của ngành 'công nghiệp' không khói này."
GS. ĐÀO NGUYÊN CÁT
Tồng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam

Hành trình 20 năm The Guide Awards

2019
 • Phát triển bền vững cộng đồng hội tụ và chia sẻ của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch quốc tế & Việt Nam
 • Khảo sát hàng chục nghìn điểm đến, dịch vụ, sản phẩm trong chuỗi giá trị du lịch
 • Vinh danh hàng nghìn điểm đến, tổ chức, Doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch
 • Tổ chức Chương trình tại 20 điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam
 • Thể hiện mạnh mẽ tiếng nói, tư duy và quan điểm của các Doanh nghiệp, tổ chức, địa phương trong chiến lược phát triển thị trường du lịch và chính sách phát triển du lịch Việt Nam
 • Đóng góp vào các quyết sách quan trọng tác động mạnh mẽ đến sự tăng trưởng & phát triển của ngành du lịch Việt Nam
2009
 • Khảo sát hàng nghìn điểm đến, dịch vụ, sản phẩm trong chuỗi giá trị du lịch
 • Vinh danh hàng trăm điểm đến, tổ chức, Doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch
 • Tổ chức Chương trình tại 10 điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam
 • Hội tụ sự tham gia và chia sẻ của các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp
1999
 • Khởi xướng The Guide Awards
 • Tạo dựng và củng cố một cộng đồng vững mạnh các cá nhân, tổ chức hoạt động chuyên nhiệp chuỗi giá trị du lịch Việt Nam
 • Khảo sát & vinh danh cá nhân, tổ chức tiêu biểu, xuât sắc

Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình

 • DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH VIỆT NAM 2019
 • KHẢO SÁT & CÔNG BỐ CÁCTHƯƠNG HIỆU, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ DU LỊCH TIÊU BIỂU
 • TRIỂN LÃM HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU THƯƠNG HIỆU, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ DU LỊCH TIÊU BIỂU
 • XUẤT BẢN CUỐN THE GUIDE ALMANAC 2019

6/2019

Tháng 6, 2019

• Hoàn thiện Kế Hoạch tổ chức & Đề cương Nội dung Chương trình
• Đăng ký tham gia chương trình

6/2019

7/2019

Tháng 7, 2019

• Trao đổi với các đối tác phối hợp tổ chức
• Khảo sát điểm đến, thương hiệu, dịch vụ trong chuỗi giá trị du lịch

7/2019

8/2019

Tháng 8, 2019

• Truyền thông về Chương trình
• Bình Chọn Candidates – shortlists – Winners
• Hoàn thiện các hạng mục tổ chức

8/2019

9/2019

Tháng 9, 2019

• Tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững Du lịch Việt Nam 2019
• Tổ chức Lễ công bố & vinh danh TOP 100 The Guide Awards 2019
• Truyền thông về sự kiện

9/2019

The Guide Awards 2018 - 2019