VETMEDIA

CUỘC SỐNG VÀ GIẢI TRÍ

BETTER SOURCED, BETTER WRITTEN
 • The premium national lifestyle and leisure magazine for foreign tourists and expats travelling and living in Vietnam.
 • Written in English by qualified journalists and foreign contributors and editors.
 • Unique articles about land, sea, people, culture and nature in focus, capturing the Vietnam we live in and share.
 • Providing useful and updated tips and guides in relation to transportation, accommodation, restaurants, shops and other essential services.
 • As an international-standard magazine, The Guide stands out among other English publications in Vietnam for its accuracy and usefulness.
 • Reader-oriented.
 • Inserted in Vietnam Economic Times magazine and independently distributed throughout Vietnam.
 • Fast and convenient delivery to your door.
 • Ấn phẩm tiếng Anh hàng đầu về du lịch và giải trí.
 • Tập hợp những bài viết xuất sắc về đất nước thiên nhiên, văn hóa, di sản, con người Việt Nam. Nơi chia sẻ kiến thức kinh nghiệm sống về điểm đến Việt Nam.
 • Cẩm nang du lịch, giải trí cung cấp thông tin cập nhật, hữu ích giúp bạn đọc quốc tế có nhiều lựa chọn cho việc khám phá du lịch, ẩm thực, giải trí, mua sắm…
 • Được thiết kế và in ấn theo tiêu chuẩn quốc tế, nội dung định hướng đến bạn đọc với các thông tin trung thực, chính xác đã làm nên một “The Guide “ thực sự khác biệt.
 • Kèm theo ấn phẩm Vietnam Economic Times và phát hành trên khắp Việt Nam.
ĐỐI TƯỢNG ĐỘC GIẢ:
 • Cộng đồng nói tiếng Anh.
 • Du khách quốc tế, người nước ngoài sống, làm việc tại Việt Nam.
 • Chủ doanh nghiệp, ban lãnh đạo, cấp quản lý, các tổ chức, đại sứ quán.
THÔNG TIN PHÁT HÀNH:
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Hình thức: Tạp chí
 • Ngày phát hành: ngày 5 hàng tháng
 • Số lượng: 40.000 bản/số
 • Độc giả ước tính: 240.000 người
 • Kênh phát hành: hiệu sách báo, hội thảo, triển lãm quốc tế, các công ty du lịch, khách sạn, nhà hàng, beauty salon, các cửa hàng, đại sứ quán, các chuyến bay quốc tế, phòng chờ, quầy thông tin của Vietnam Airlines, Cathay Paciffic, Air France, Báo chí TW trên cả nước.
READERSHIP INFORMATION
 • English speaking people
 • Foreign visitors and expatriates in Vietnam
 • Business leaders, business travellers, Vietnamese partners
 • Medium to high income people
CIRCULATION & DISTRIBUTION
 • Language: English
 • Format: Magazine
 • Frequency: Monthly
 • Publishing date: 5th
 • Circulation: 40,000
 • Readership: 240,000
 • At bookshops, embassies, on international flights, at VIP lounges at international airports, travel agents, hotels, resorts, bars, restaurants, salons and shops.