VETMEDIA

Publications of Vietnam Economic Times

Chuyển đổi từ Thời báo Kinh tế Việt Nam, cho đến nay Tạp chí Kinh tế Việt Nam vẫn không ngừng nỗ lực, được độc giả đánh giá là tờ báo có nét riêng. Thay đổi để phát triển, đây cũng là lúc Ban Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam quyết định có bước cải tiến quan trọng trong hướng đi của ấn phẩm Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Với sự cải tiến lần này, Tạp chí Kinh tế Việt Nam mong muốn sẽ luôn nhận được sự quan tâm và đồng hành của tất cả bạn đọc yêu quý!

Tạp chí Kinh tế Việt Nam bộ mới khổ 21×29,7cm, phát hành mỗi tuần/kỳ vào thứ Hai với 60 trang nội dung

  • Báo điện tử kinh tế số 1 tại Việt Nam
  • Được thực hiện bởi đội ngũ các nhà báo chuyên sâu, các biên tập dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế
  • Được cộng tác của nhiều chuyên gia đầu ngành là giáo sư, tiến sỹ và các nhà kinh tế
  • Tin tức cập nhật, bám sát vấn đề và phân tích cụ thể về các lĩnh vực của nền kinh tế trong nước và thế giới
  • Những chuyên mục hấp dẫn, thu hút bạn đọc: Tiêu điểm, Đầu tư, Tài chính, Chứng khoán, Kinh tế số, Doanh nghiệp, Bất động sản, Thế Giới, Dân Sinh, Tiêu dùng và Ôtô….

Vietnam Economic Times – Ấn phẩm kinh tế đối ngoại hàng đầu tại Việt Nam

Các ấn phẩm đặc biệt như: Golden Dragon Awards, Thương Hiệu Mạnh, Vietnam Country Book, Gateway… cùng nhiều ấn phẩm khác