VETMEDIA

EVENTS

gda
Rồng Vàng

Chương trình Rồng Vàng thường niên vinh danh các doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam

thm
Thương Hiệu Mạnh Việt Nam

Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam thường niên vinh danh các doanh nghiệp Việt Nam

guideaward
The Guide Awards

Chương trình The Guide Awards thường niên vinh danh các sản phẩm, dịch vụ về du lịch tại Việt Nam

tindung
Tin & Dùng Việt Nam

Chương trình Tin & Dùng Việt Nam thường niên vinh danh các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng tại Việt Nam

crefAsset-1
Diễn đàn Kinh Tế Miền Trung

Diễn đàn Kinh Tế Miền Trung thường niên

vlfAsset-1
Diễn đàn LOGISTICS Việt Nam

Diễn đàn LOGISTICS Việt Nam thường niên

gda
Golden Dragon Awards

Honoring outstanding FDI enterpriese in Vietnam

thm
Vietnam Excelent Brands

Honoring outstanding enterpriese in Vietnam

guideaward
The Guide Awards

Travel & Services enterpriese in Vietnam

tindung
Cool Products

Services and Products enterpriese in Vietnam

crefAsset-1
Diễn đàn Kinh Tế Miền Trung

Diễn đàn Kinh Tế Miền Trung thường niên

vlfAsset-1
Vietnam LOGISTICS Forum

Vietnam LOGISTICS Forum annual