VETMEDIA
 • Thành phố Đà Nẵng

KHÁCH MỜI

0
Đại biểu
Mời đại diện:
 • Lãnh đạo Chính phủ: Gs. Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ
 • Lãnh đạo các Bộ: Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải
 • Lãnh đạo các tỉnh/TP: TP Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế
 • Lãnh đạo các quốc gia trong nhóm hành lang kinh tế Đông – Tây: Lào, Myanma, Thái Lan
 • Trưởng/Phó đại diện các tổ chức quốc tế: WB, ADB,…
 • Lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp vận tải, logistics
 • Lãnh đạo các trường đại học, viện nghiên cứu; các chuyên gia kinh tế, giao thông, logistics trong nước & quốc tế; giới báo chí, truyền thông; và Doanh nghiệp ngành Logistics
 • Các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông

Mời Chủ trì & Điều hành Diễn đàn VLF 2019

MỤC TIÊU CỦA DIỄN ĐÀN VLF 2019 (Lần thứ 7)

 • Tiếp tục đề cập & bàn thảo những vấn đề chiến lược và thực tiễn của ngành Logistics Việt Nam trong mối tương quan với bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế và trước xu hướng phát triển của công nghệ số
 • Tập trung phân tích và hiến kế giải pháp phát triển Logistics hành lang kinh tế Đông – Tây, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm
 • Tăng cường kết nối đa phương, kết nối chuỗi giá trị tạo nền tảng bền vững phát triển ngành logistics Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu hướng phát triển toàn cầu

CHỦ ĐỀ DIỄN ĐÀN VLF QUA CÁC NĂM
2013-2018

2018

LOGISTICS KẾT NỐI CÁC VÙNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

 

2017

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH & PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS

 

2016

TỪ KẾ HOẠCH ĐẾN THỰC THI: KẾT NỐI CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

 

2015

GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HẠ TẦNG, THUẬN LỢI HÓA TM & NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LOGISTICS CHO DN XNK

2014

LOGISTICS THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI & HỘI NHẬP CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

2013

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH – TỪ LIÊN KẾT DN XUẤT KHẨU VỚI LOGISTICS

THÀNH QUẢ CỦA HÀNH TRÌNH VLF
TỪ 2013-2018

• Kiến tạo thành công một Diễn đàn VLF cấp quốc gia, với một chuỗi các diễn đàn cấp vùng, cấp tỉnh, các  hoạt động nghiên cứu, khảo sát, kết nối quốc tế, đa phương, đề cập, bàn thảo và hiến kế giải pháp vĩ mô & vi mô phát triển ngành Logistics Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu;

• Thể hiện mạnh mẽ tiếng nói của giới Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics + giới chuyên gia + các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý + các viện nghiên cứu, các trường đại học;  và giới báo chí, truyền thông;

• Thiết lập, củng cố tăng cường mối liên kết giữa các bên liên quan, tạo sự đồng thuận, thúc đẩy nỗ lực hành động hướng tới mục tiêu chung về phát triển bền vững ngành Logistics Việt nam (từ khâu đào tạo nguồn nhân lực đến Doanh nghiệp sử dụng lao động phát triển chuỗi giá trị Logistics);

• Tổ chức định kỳ các đoàn tham quan, khảo sát, nghiên cứu thực địa thị trường trong nước và nước ngoài giúp các doanh nghiệp giao lưu, chia sẻ, cập nhật thông tin, nắm bắt xu hướng và tốc độ chuyển động của chuỗi giá trị logistics khu vực và thế giới;

• Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định phê duyệt KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH & PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS đến năm 2025 giao Bộ Công thương chủ trì phối hơp với các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện kế hoạch, đề xuất cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt;

• Nghiên cứu, tổng hợp, hoàn thiện xuất bản cuốn BÁO CÁO LOGISTICS VIỆT NAM thường niên , kết nối quốc tế, đa phương, đề cập, bàn thảo và hiến kế giải pháp vĩ mô & vi mô phát triển ngành Logistics Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu;

TIMELINES

6/2019

Tháng 6/2019

• Hoàn thiện Kế Hoạch tổ chức & Đề cương Nội dung Diễn đàn

6/2019

7/2019

Tháng 7/2019

• Đệ trình & báo cáo Lãnh đạo Bộ & Chính phủ
• Làm việc với các đối tác chiến lược

7/2019

8/2019

Tháng 8/2019

• Tổ chức khảo sát, nghiên cứu, tổng hợp ý kiến
• Xây dựng Kế hoạch truyền thông
• Kêu gọi tài trợ, truyền thông

8/2019

9/2019

Tháng 9/2019

• Nghiên cứu, tổng hợp kết quả, chuẩn bị cuốn Báo cáo Logistics Việt Nam thường niên
• Truyền thông về Diễn đàn
• Mời diễn giả & đặt bài tham luận
• Kết nối các đối tác chiến lược

9/2019

10/2019

Tháng 10/2019

• Hoàn thiện Báo cáo Logistics
• Hoàn thiện Khung Chương trình Diễn đàn
• Truyền thông về Diễn đàn
• Chuẩn bị các hạng mục tổ chức

10/2019

11/2019

Tháng 11/2019

• Tổ chức Diễn đàn VLF 2019
• Truyền thông cao điểm về Diẽn đàn

11/2019