VETMEDIA

Nhanh, nhạy và tin cậy nhất
Fast, responsive and reliable

 • Báo điện tử kinh tế số 1 tại Việt Nam
 • Được thực hiện bởi đội ngũ các nhà báo chuyên sâu, các biên tập dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế
 • Được cộng tác của nhiều chuyên gia đầu ngành là giáo sư, tiến sỹ và các nhà kinh tế
 • Tin tức cập nhật, bám sát vấn đề và phân tích cụ thể về các lĩnh vực của nền kinh tế trong nước và thế giới
 • Những chuyên mục hấp dẫn, thu hút bạn đọc: Thời sự kinh tế, Tài chính, Chứng khoán, Giao thương, Thị trường, Bất động sản, Kinh tế thế giới, Cuộc sống số và Ôtô-xe máy, Doanh nghiệp và Đời sống doanh nhân, Số liệu trực tuyến thị trường vàng, chứng khoán, ngoại tệ….
 • Vietnam’s Number 1 economic e-newspaper
 • Researched and written by qualified journalists and renowned editors in the economic field
 • Cooperation with well-known experts including PhD’s and economists
 • Updated news, follow-up on issues and detailed analysis of domestic and international economics
 • Attractive sections capturing readers’ attention: economic current events, finance, securities, commerce, market, real estate, global economy, digital life, motor vehicles, enterprises and businesspeople’s lives, online statistics on the gold market, securities and foreign currencies, etc
ĐỐI TƯỢNG ĐỘC GIẢ:
 • Doanh nhân: 60%
 • Giám đốc: 10%
 • Các nhà khoa học: 7%
 • Sinh viên: 15%
 • Đối tượng khác: 8%
THÔNG TIN PHÁT HÀNH:
 • Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh
 • Hình thức: Báo điện tử
 • Ngày phát hành: 24/7
 • Lượng độc giả: 200.000 người
THÔNG TIN PHÁT HÀNH:
 • Miền Bắc: 35%
 • Miền Nam: 40%
 • Miền Trung: 12%
 • Nước ngoài: 8%
READERSHIP:
 • Businesspeople: 60 per cent
 • Managers: 10 per cent
 • Scientists: 7 per cent
 • Students: 15 per cent
 • Others: 8 per cent
PUBLISHING INFORMATION:
 • Languages: Vietnamese and English
 • Form: e-newspaper
 • Updated: around the clock
 • Readership: 200,000 people
READERSHIP AREAS:
 • North: 35 per cent
 • South: 40 per cent
 • Central region: 12 per cent
 • Overseas: 8 per cent